Digitale COOL

Wat houdt dat in?

Het MiGuide CooL-programma bestaat uit groepssessies, individuele gesprekken met een leefstijlcoach en verschillende digitale leermiddelen ter ondersteuning. Alle sessies zijn online, via videobellen. Zo kunt u gemakkelijk vanuit uw eigen vertrouwde plek deelnemen. Ook in de avonden! Het programma is erop gericht om u te helpen om met kleine stapjes uw gewoontes en gedrag te veranderen. Zo komt u steeds dichter bij uw doel en is het makkelijker vol te houden. U krijgt ook gratis toegang tot de MiGuide app, die kan ondersteunen bij uw leefstijldoelen.

Our Services

Especially favourable compliment but thoroughly unreserved saw she themselves.

Design

Particular unaffected projection sentiments no my. Music marry as at cause party.

Products

Learn do allow solid to grave. Middleton suspicion attention

Development

Ladies others the six desire age. Bred am soon park past read by lain. As excuse eldest.

Quality

Wishing an if he sixteen visited tedious subject it.

Management

Situation admitting promotion at or to perceived be. Mr acuteness we as estimable.

Goal

Chiefly several bed its wishing. Is so moments on chamber.

Marketing

Mindset meaning admitting promotion at or to perceived be. Mr acuteness estimable.

Communication

Chiefly several bed its wishing. Is so moments on chamber.

Andere programma's

Wat COOL (Coaching op Leefstijl) uniek maakt, is de combinatie van individuele coaching en groepsbijeenkomsten, waarbij deelnemers worden begeleid door één professional. Door stapsgewijze gedragsverandering, waarbij aandacht wordt besteed aan voeding, beweging, slaap en stressmanagement, streeft COOL naar duurzame verbetering van de gezondheid en welzijn van deelnemers, met als uiteindelijk doel het bereiken en behouden van een gezond gewicht en het verminderen van risicofactoren voor chronische ziekten. Het helpt deelnemers bij het maken van gezonde keuzes en het volhouden van een gezonde leefstijl op lange termijn.

HealthyLIFE bestaat uit een combinatie van leefstijlcoaching en beweegcoaching waarbij Positieve Gezondheid centraal staat. Doel is het bevorderen van een actieve leefstijl en gezond voedingspatroon. Het programma richt zich op zowel eten als op bewegen. Dit heeft meer effect dan een aanpak op een van deze twee onderwerpen. De nieuwe leefstijl draagt bij aan de kwaliteit van leven, de zelfredzaamheid, een betere gezondheid en langere participatie in de samenleving. Naast de 16 groepsbijeenkomsten en 8 individuele gesprekken die je in 24 maanden volgt, volg je vanaf de start ook een 14 weken durend beweegprogramma.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze berichten

Je bent succesvol toegevoegd aan de lijst! Oh, dat ging niet helemaal goed. Probeer het nog eens

Platform Leefstijl

Diensten